Разучаване и популяризиране на българските народни танци.

Клуб "На хорото в Брюксел" съществува от 6 години, като постепенно броят на членовете му нарасна до над 100 в момента (българи, белгийци, японци, поляци). Целта е разучаване и популяризиране на българските народни танци, като от декември 2012 г. се сформира и състав за сценични изяви.

На хорото в Брюксел

На хорото в Брюксел

Танцови вечери. "Големи хорa".

От две години насам клубът организира на напълно доброволни начала танцови вечери, посветени на хорото, т.нар "Големи хорa", които се превърнаха в традицонни събития, очаквани от българската общност в Белгия и от чуждестранните почитатели на хорaта и посещавани от средно 300 души всеки път.